Social Media:

Kinga Klose

Członek Koła Naukowego Prawa Kosmicznego i Lotniczego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor pracy magisterskiej „Odpowiedzialność odszkodowawcza w prawie kosmicznym".

Współreprezentant Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w europejskim etapie  The Manfred Lachs Space Law Moot Court Competition zorganizowanym przez European Centre for Space Law oraz Union University Law School w Belgradzie.  Absolwent studiów I stopnia na kierunku Filologia szwedzka. Obecnie kontynuuje dalszą naukę na II stopniu Filologii oraz na I stopniu Prawa własności intelektualnej i nowych mediów. 

Miejsce konferencji

Instytut Lotnictwa
Krakowska 110/114
02-256 Warszawa

 

O Nas

Budujemy forum wymiany myśli i informacji na aktualne tematy dotyczące polskiego sektora kosmicznego, które poprawi komunikację na linii Przemysł – Biznes – Nauka - Administracja - NGO. Lepsza komunikacja i większa świadomość tego co ważne dla całego środowiska sektora kosmicznego i astronautycznego w Polsce da możliwość kształtowania wspólnego zdania w ważnych dla środowiska sprawach.

Bądź z nami w kontakcie:

 

Kontakt

W celu uzyskania bliższych informacji na temat konferencji prosimy o kontakt:
  konferencja (@) polskawkosmosie.org
 513 014 615