Social Media:

Otylia Trzaskalska - Stroińska

Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji i Przemysłu, wcześniej Dyrektor  Departamentu Regulacji Gospodarczych w Ministerstwie Gospodarki, odpowiedzialna za koordynowanie zadań

związanych z poprawą jakości regulacji i wdrożenie systemu nowoczesnych regulacji gospodarczych. Zajmowała się również negocjacjami akcesyjnymi Polski do Unii Europejskiej oraz dostosowaniem prawa polskiego do wymogów prawa Unii Europejskiej. Była ekspertem w Europejskim Banku Centralnym we Frankfurcie w zakresie opracowania procedury konsultacji krajowych aktów prawnych dotyczących sektora finansów. Pracowała również w Departamencie Prawnym Rady Unii Europejskiej. Jest autorką publikacji z zakresu prawa UE.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW.

 

 

Miejsce konferencji

Instytut Lotnictwa
Krakowska 110/114
02-256 Warszawa

 

O Nas

Budujemy forum wymiany myśli i informacji na aktualne tematy dotyczące polskiego sektora kosmicznego, które poprawi komunikację na linii Przemysł – Biznes – Nauka - Administracja - NGO. Lepsza komunikacja i większa świadomość tego co ważne dla całego środowiska sektora kosmicznego i astronautycznego w Polsce da możliwość kształtowania wspólnego zdania w ważnych dla środowiska sprawach.

Bądź z nami w kontakcie:

 

Kontakt

W celu uzyskania bliższych informacji na temat konferencji prosimy o kontakt:
  konferencja (@) polskawkosmosie.org
 513 014 615